Brf Kvarteret Humlan

Parkeringsplatser som tillhör föreningen

Humlans Parkerings AB ägs av föreningen och förvaltar 38 parkeringsplatser i garage på Bellevuegatan. Dessutom upplåter föreningen 10 uteparkeringsplatser på Bellvuegatan 4-6
Villkor: 

Garage/parkeringsplatser är i första hand avsedda för ägenhetsinnehavare/boende i bostadsrättsföreningen.

Parkeringsplatserna är avsedda för personbil. Parkering är endast tillåten om fordonet ryms inom markerat område.

För rätt till garage/parkeringsplats ska fordonet vara funktionsdugligt, skattat och besiktigat.

Vid permanent byte av parkeringsplats mellan befintliga innehavare skall alltid nya kontrakt upprättas och godkännas av styrelsen.

Vid andrahandsuthyrning av lägenhet ges inte automatisk rätt till garage/parkeringsplats. Det fordras styrelsens godkännande som för andrahandsuthyrningen av lägenheten.

Det är inte tillåtet att förvara annan utrustning/materiel på garage/parkeringsplatsen; t.ex. olja, reservdunk, däck, batterier, takboxar, barnstolar, kartonger m.m.

Inget mekande, tvättande eller reparation i garaget är tillåtet. Hjulbyte är däremot tillåtet.

I övrigt gäller bilplatsavtalets avtalsvillkor

Kösystem för erhållande av P-platser i garage och ute på Bellevuegatan

Det finns tre olika köer där köplatsen prioriteras i följande ordning efter anmälningsdatum.

1.  Boende i Brf Humlan, som önskar plats för eget bruk.
2.  Boende i Brf Humlan, som önskar en andra plats för eget bruk.
3.  Externa intressenter, som önskar plats för eget bruk.

Anmäl intresse till föreningens e-post adress parkering@brfkvhumlan.se eller föreningens postbox på Bellevuegatan 6.