Brf Kvarteret Humlan

Kontakt
Brf Kvarteret Humlans styrelse:
Styrelsens nås på den gemensamma e-postadressen
styrelsen@brfkvhumlan.se. Ärenden som gäller parkering skickas istället till parkering@brfkvhumlan.se

Vi har också ett postfack på Bellevuegatan 6 samt en hemsida www.brfkvhumlan.se
Beträffande hemsidan kontakta webmaster@brfkvhumlan.se

Ordförande:

Bengt Göthammar

Sekreterare:

Lennart Johansson

Ledamöter:

Ferjal Katto

 

Mats Greger

 

Berndt Magnusson