Brf Kvarteret Humlan

Information om Brf Kvarteret Humlan
2011
2011
Back
Next
Föreningen har sin belägenhet i centrala Södertälje på Nygatan och Bellevuegatan.

Föreningen har 2 byggnader, en byggnad på Nygatan 13 och 15 med vardera 10 lägenheter och en byggnad på Bellevuegatan 4 och 6 med vardera 13 lägenheter, vilket sammantaget ger 46 lägenheter. I föreningen finns 4 lokaler på Nygatan som hyrs ut till företag.

Föreningen äger ett aktiebolag, Humlans Parkerings AB, som har 36 parkeringsplatser i huset på Bellevuegatan. Föreningen har 10 uteparkeringsplatser som finns på Bellevuegatan.

Föreningen bildades 2009 då föreningen fick en styrelse som bestod av företrädare från entreprenören Veidekke Bostad AB. I maj 2013 tog de boende i BRF Kvarteret Humlan över styrelseansvaret.

Den ekonomiska administrationen och tekniska driften sköts av HSB. Utöver detta finns det entreprenörer för bl.a. städning i trapphusen, snöröjning, hissar, garageport och lås.

Allmänt
 
 
Adress: Bellevuegatan 6
           15173  Södertälje

Organisationsnummer: 769620-6064
 
Föreningens Stadgar